Dobré slovo povzbudí. Zvláště když je to Boží slovo.

Je třeba stát se člověkem, který umí vidět očima srdce, který umí děkovat a žasnout.

Na poušti jsou zapotřebí především lidé víry, kteří svým vlastním životem ukazují cestu k zaslíbené zemi a tak udržují naději v bdělém stavu.

Nikdo nemůže podstoupit bitvu, pokud předem plně nedůvěřuje ve vítězství. Kdo začíná bez důvěry, prohrál předem polovinu bitvy.

Duchovní život bez modlitby je jako evangelium bez Krista.

Ve vnitřní modlitbě slova nejsou řeči, ale něco jako ratolesti, které živí oheň lásky.

Naděje je jako slunce pro život. Když přestane slunce svítit, zanikne velmi brzy život. Pán je naší nadějí, kterou můžeme vidět i přes slzy.

Jestliže díky nějaké životní události je umenšeno naše já, můžeme nově zakusit Boží blízkost, objevit skutečný základ našeho života – Boha.

Advent je časem, v němž se mobilizuje dobro, které už bylo skoro zapomenuto, probouzí se ochota myslet na druhé a dobro jim prokazovat.

Individualismus upřednostňuje životní styl oslabující rozvoj a stabilitu vztahů mezi lidmi.

Nedělit se s chudými o vlastní majetek, to je okrádat je a brát jim život.

Diktatura ekonomie nemá lidskou tvář a ani se do lidské tváře nedívá. Vše je pro ni zboží. Dokonce i člověk s jeho potřebami.

Kdo přes urážku přehazuje závoj, pěstuje přátelství. Kdo opakuje, co bylo, rozděluje důvěrné přátele.

Lepší je málo spolu se spravedlností než hojné zisky spolu s bezprávím.

Nikdy neměj natolik vznešené cíle, aby tě zaslepily vůči potřebám lidí kolem tebe.

Všichni chtějí vést, ale nikdo nechce sloužit.

Být pokojný a být tvůrce pokoje není totéž. Tvůrci pokoje nesedí nečinně, jsou v centru dění a pokouší se usmířit strany.

Důvěra v Boha v bolesti se projevuje tak, že s jistotou očekáváme, že On pomůže, i když netušíme jak.

My zakoušíme svůj život, který vede od narození ke smrti. Ježíš jako první prošel smrtí k životu. Bohu díky, že ho můžeme následovat.

Kolikrát se ty největší věci dějí, když člověk poslechne v drobnosti.

Naší velikou nadějí je jistota, že ochabla-li naše prvotní horlivost, milost neochabuje nikdy.

Nikdo si nesmí myslet, že má určitou ctnost, dokud nebyla vyzkoušena ohněm pokušení.

V knihách hledáme Boha, ale teprve v modlitbě Ho nalézáme.

Když budeš hledat důvody, proč se radovat, najdeš je!

Bůh neslibuje, že od tebe vzdálí nepříjemné situace; ale zaslibuje, že tě jimi provede.

(Proměnění Páně) Mnoho zázraků se děje každý den. Díky milosti zazáří. A je velkým darem, když můžeme být přitom.

Bezhlavým následováním svých přání a plánů ztrácíme poslušnost k Bohu Otci a v konečném důsledku propadneme do otroctví zlému duchu.

Nikam nemáme jít sami. Ale cestou v poslušnosti Otcově vůli, vedeni Duchem svatým a opřeni o Ježíše Krista.

Život může být plodný i na poušti, pokud se necháme vést Duchem svatým.

Ten, kdo je nejvíc ztracený, toho Bůh nejvíce hledá.